Britisk ambassadør på den franske okkupasjonen av Ruhr (1923)

21. januar gjorde den britiske ambassadøren i Berlin følgende observasjoner om den franske okkupasjonen av Ruhr:

“Franskmennene har, ved sin invasjon av Ruhr, og deres fengsel av gruvedirektørene gjort mer for å samle alle partier og alle klasser i Tyskland enn det var mulig å gjøre på noen annen måte. Gruveeierne og gruvedirektørene som er fengslet blir nasjonale helter. De fortjener ikke å være, for politikken de har fulgt har absolutt vært egoistisk og sannsynligvis kortsiktig. De har ødelagt store klasser av landsmennene sine med deres inflasjonspolitikk, og uten å gjøre mye godt for seg selv; men de har oppnådd det målet som ligger nærmest deres hjerte, som var å unngå å betale erstatning til Frankrike. For øyeblikket har all klassens fiendtlighet av arbeiderne overfor eierne blitt oversvømt av den patriotiske bølgen. Hele landet ser ut til å være samlet. ”