Et anonymt syn på hyperinflasjonen fra 1923 (1930-tallet)

En ikke navngitt tysker gir sine synspunkter på Weimar-regjeringen og håndteringen av hyperinflasjonen i 1923:

“Selvfølgelig ble alle de små som hadde små besparelser utslettet. Men de store fabrikkene og bankhusene og multimillionærene syntes ikke å bli berørt i det hele tatt. De fortsatte å samle millionene sine. De store eierandelene ble beskyttet mot tap. Men folkenes masse var helt ødelagt.

Og vi spurte oss selv: “Hvordan kan det skje? Hvordan kan det være at regjeringen ikke kan kontrollere en inflasjon som utsletter livsbesparelsene til massen av mennesker - likevel kan de store kapitalistene komme gjennom det hele uskadd? " Vi som levde gjennom det fikk aldri et svar som betydde noe. Men etter det stole ikke selv de menneskene som pleide å spare på penger lenger - eller regjeringen. Vi bestemte oss for å ha det bra når vi hadde noen ekstra penger, som ikke ofte var. ”