'Den tyske republikken skal trives!' (Nov 1918)

Følgende proklamasjon ble skrevet på Berliner Volksblatt ('Berlin People's Gazette), den viktigste publikasjonen av SPD:

“Arbeidere, soldater, medborgere - Den frie folkestaten er her! Kaiser og kronprins har abdisert! Fritz Ebert, presidenten for det sosialdemokratiske partiet, er utnevnt til kansler, og han danner nye regjeringer i Reich så vel som i Preussen, sammensatt av menn som nyter tilliten til arbeidende mennesker i byene og på landsbygda, av arbeidere og soldater. Så offentlig administrasjon er overlevert til folket. En nasjonalforsamling vil snart møtes for å diskutere den nye grunnloven.

Arbeidere, soldater, borgere! Folks seier er oppnådd, den kan ikke bli vanæret eller truet av utslett. Økonomien og trafikken må tillates å fortsette uavbrutt, for å sikre den populære regjeringen under alle omstendigheter. Følg alle instruksjonene fra det nye folkeregjeringen og deres tjenestemenn. Det fungerer i nærmeste samarbeid med arbeiderne og soldatene.

Den tyske republikken skal trives! ”