Hitlers politiske agenda, fra en tale til Reichstag (1933)

Hitlers politiske agenda, som skissert i en tale til Riksdagen, gitt i mars 1933:

“Med denne politiske rensingen av vårt offentlige liv, vil Reichs regjering foreta en grundig moralsk utrensing av nasjonens hovedkontor. Hele utdanningssystemet, teatret, kinoen, litteraturen, pressen og det trådløse - alle disse vil bli brukt som middel til dette formålet og verdsatt deretter. De må alle tjene til å opprettholde de evige verdiene som er tilstede i vårt folks essensielle karakter. Kunst vil alltid forbli uttrykk og refleksjon av lengslene og realitetene i en æra ... Det er kunstens oppgave å være uttrykk for denne avgjørende tidsånden. Blod og rase vil igjen bli kilden til kunstnerisk intuisjon ...

Store er oppgavene til den nasjonale regjeringen innen det økonomiske liv. Her må all handling styres av en lov: folket lever ikke for forretninger, og forretninger eksisterer ikke for kapital. Men kapital tjener forretning, og forretning tjener folket. I prinsippet vil ikke regjeringen beskytte det tyske folks økonomiske interesser ved hjelp av den kretsløpende metoden for et økonomisk byråkrati som skal organiseres av staten, men ved ytterligere fremme av privat initiativ og ved anerkjennelse av eiendomsrett ...

Den tyske bondenes frelse må oppnås for enhver pris ... Vi er klar over at Tysklands geografiske posisjon, med hennes mangel på råvarer, ikke fullt ut tillater økonomisk selvforsyning for riket. Det kan ikke for ofte understrekes at ingenting er lenger fra tankene til Rikets regjering enn fiendtlighet mot eksport. Vi er fullstendig klar over at vi har behov for forbindelsen med omverdenen, og at markedsføring av tyske varer i verden gir levebrød for mange millioner av våre landsmenn.

Beskyttelse av rikets grenser og dermed av livene til vårt folk og eksistensen av vår virksomhet er nå i hendene på Reichswehr som, i samsvar med vilkårene som er pålagt oss ved Versailles-traktaten, er å betrakte som den eneste virkelig avvæpnede hæren i verden. Til tross for sin håndhevede litenhet og fullstendig utilstrekkelig bevæpning, kan det tyske folket anse deres Reichswehr med stolt tilfredshet. Dette lille instrumentet for vårt nasjonale selvforsvar har blitt til under de vanskeligste forholdene. Ånden som bygger det, er den av våre beste militære tradisjoner.

Den tyske nasjonen ønsker å leve i fred med resten av verden. Men det er nettopp derfor Rikets regjering vil bruke alle midler for å oppnå den endelige fjerningen av delingen av verdens nasjoner i to kategorier. Å holde dette såret åpent fører til mistillit på den ene siden og hat på den andre, og dermed til en generell følelse av usikkerhet ...

Rikets regjering, som betrakter kristendommen som det urokkelige grunnlaget for nasjonenes moral og moralkode, legger størst verdi på vennskapelige forhold til Holy See [Vatikanet] og prøver å utvikle dem.

Vi føler sympati for vår brorenasjon i Østerrike i vanskeligheter og nød. I all sin gjerning er Reichs regjering klar over sammenhengen mellom skjebnen til alle tyske raser. Deres holdning til de andre utenlandske maktene kan hentes fra det som allerede er blitt sagt. Men selv i tilfeller der våre gjensidige forhold er belastet med vanskeligheter, vil vi forsøke å komme til et forlik. Men i alle fall kan grunnlaget for forståelse aldri være skillet mellom seierherre og beseiret. "