Hugo Preuss støtter Weimar demokrati (1918)

Den tyske politikeren Hugo Preuss, som senere var involvert i utarbeidelsen av grunnloven, forklarer sin støtte til Weimar-demokratiet, i en artikkel skrevet 14. november 1918:

“Målet med de nåværende makthaverne kan være det beste og mest tenkelige; likevel kan de ikke unnslippe logikken i situasjonen, som er at forsøket på å konstituere den nye staten mens de ekskluderer borgerskapet, må uunngåelig føre innen kort tid til bolsjevikisk terror ...

Hvis det ikke er etablert en demokratisk politisk organisasjon for å sikre like rettigheter for alle borgere, vil det ikke være noe alternativ til vold ... Ikke klasser og grupper, ikke partier og eiendommer i fiendtlig isolasjon, men bare hele det tyske folk, representert av en tysker Nasjonalforsamling valgt av fullstendig demokratiske valg, kan opprette den tyske republikken. Og det må opprettes raskt hvis usigelig ulykke ikke er å knuse våre fattige mennesker helt. "