Kaiser Wilhelm IIs instrument for abdikasjon (1918)

Abdikasjonen av Kaiser Wilhelm II ble kunngjort av den tyske kansleren, Prins Max von Baden, under en begivenhetsrik dag 9. november 1918. Kaiser var imidlertid fortsatt tvilende om saken, og Badens kunngjøring ble gitt uten hans godkjennelse eller godkjennelse. Et offisielt abdiksinstrument ble ikke signert før 28. november, da den tidligere Kaiser allerede var i eksil i Nederland:

“Jeg fraskriver meg hevder for hele tiden kravet til Preussen og den tyske keiserlige tronen som er forbundet med den.

Samtidig løslater jeg alle embetsmenn fra det tyske riket og Preussen, samt alle offiserer, ikke-kommisjonerte offiserer og menn fra marinen og den prøyssiske hæren, så vel som troppene fra de fødererte delstatene i Tyskland, fra troen på troskap som de tilbød meg som deres keiser, konge og sjefsjef.

Jeg forventer av dem at de inntil ordningen på nytt i det tyske imperiet skal gi hjelp til de som har makt i Tyskland, med å beskytte det tyske folket mot de truende farene ved anarki, hungersnød og fremmed styre. ”

Proklamert under vår egen hånd
Amerongen, Nederland,
November 28th, 1918