Max von Baden protesterer mot parlamentarisk demokrati (1918)

Følgende utdrag kommer fra et brev skrevet av Prins Max av Badentil sin fetter, Alexander von Hohenlohe, i januar 1918. Brevet ble offentliggjort i oktober 1918, etter at Baden ble utnevnt til kansler, og forårsaket en ildstorm, siden det uttrykker motstand mot parlamentarisk demokrati i Tyskland:

”Siden jeg motsetter meg vestlig parlamentarisme for Tyskland og Baden, måtte jeg fortelle folket i Baden og Tyskland at mens jeg forstår dets behov, kan jeg ikke se noe hjelp i institusjoner. Dermed kan jeg skaffe meg en plattform der jeg kan holde metodene jeg ønsker å bruke i mine egne hender, og folket i Baden følger gjerne fordi de føler at deres bekymringer og deres behov blir forstått ... ”

Jeg ønsker naturligvis også at våre suksesser skal utnyttes så langt som mulig, og langt fra å være enig i den såkalte fredsresolusjonen, som var fryktens misgitte barn og hundedagene i Berlin, vil jeg ha størst mulig kompensasjon i en eller annen form, slik at vi ikke kan bli for fattige etter krigen ...

Når vi har å gjøre med så kloge og verdslige og motstandere som England, er Belgia den eneste bonden for erstatning vi har. ”