En militæroffiseres syn på tysk utenrikspolitikk (1926)

I mars 1926, Reichswehr offiser oberst Joachim von Stulpnagel skrev til Berlin og redegjorde for sine synspunkter om målene for tysk utenrikspolitikk:

“Det umiddelbare målet for tysk politikk må være å gjenvinne full suverenitet over området som Tyskland har beholdt, den faste anskaffelsen av disse områdene for øyeblikket atskilt fra henne og gjenanskaffelsen av de områdene som er avgjørende for den tyske økonomien. Det er å si:

1. Befrielsen av Rheinland og Saar-området.

2. Avskaffelsen av [Danzig] korridoren og gjenvinning av det polske øvre Schlesien.

3. Anschluss [union] av tyske Østerrike.

4. Avskaffelsen av den demilitariserte sonen ...

Ovennevnte redegjørelse for Tysklands politiske mål ... viser tydelig at problemet for Tyskland i de neste stadiene av hennes politiske utvikling bare kan være reetablering av hennes posisjon i Europa, og at gjenvinning av hennes verdensposisjon vil være en oppgave for de fjerne framtid."