Stresemann om tysk opptak til League of Nations (1925)

I et brev av 7. september 1925 skisserer utenriksminister Gustav Stresemann interessene for Berlin i tysk opptak til Nations of League:

“På spørsmålet om Tysklands inntreden i ligaen vil jeg gjøre følgende observasjoner:

Etter min mening er det tre store oppgaver som konfronterer den tyske utenrikspolitikken i en mer umiddelbar fremtid. For det første er løsningen av Reparasjonsspørsmålet i en forstand tålelig for Tyskland, og forsikringen om fred, som er et essensielt premiss for å gjenopprette vår styrke.

For det andre, beskyttelsen av tyskere i utlandet, de 10 til 12 millioner av vår slekt som nå lever under et fremmed åk i fremmede land.

Den tredje store oppgaven er omstilling av våre østlige grenser; gjenopprettingen av Danzig, den polske korridoren, og en korreksjon av grensen i Øvre Schlesien. I bakgrunnen står unionen med det tyske Østerrike, selv om jeg er helt klar på at dette ikke bare gir Tyskland fordeler, men kompliserer problemene i det tyske riket.

Hvis vi ønsker å sikre disse målene, må vi konsentrere oss om disse oppgavene ... Spørsmålet om et valg mellom øst og vest oppstår ikke som et resultat av at vi ble med i ligaen. Et slikt valg kan bare tas når det støttes av militærmakt. Det, dessverre vi ikke har ... Tysk politikk vil være en finesse og å unngå store avgjørelser. "