USPD reagerer på SPD-ministre (1918)

I begynnelsen av oktober 1918 Prins Max von Baden ble utnevnt til kansler i Tyskland. Badens kabinett inneholdt to Sosialdemokratisk parti (SDP) medlemmer, Philipp Scheidemann og Gustav Bauer. Det radikale Uavhengig sosialdemokratisk parti (USPD) svarte med å angripe SPD og beskyldte den for å bli lydige "regjeringssosialister":

Til arbeiderne i Tyskland!

Det militaristiske systemet har fått et slag som det aldri vil komme seg ... 

Politikken til det sosialistiske partiet [SPD] for Scheidemanns og Eberts, Davids og Lensches, har kollapset, akkurat som de herskende klassene ...

I en tid da det borgerlige samfunnet skaper i alle ledd, er flere sosialdemokrater, inkludert Scheidemann og Bauer, utnevnt til ministre. Sosialdemokratene har dermed blitt offisielt stemplet som 'regjeringssosialister'.

Sosialistpartiet er kalt inn i regjeringen etter imperialismens sammenbrudd for å støtte det borgerlige samfunnet. Den har påtatt seg oppgaven med å organisere nasjonalt forsvar og beskytte den borgerlige ordenen ...

Programmet som ble fremført av Sosialistpartiet [SPD] som en betingelse for at det kom inn i regjeringen, var så beskjedent at det ikke gikk langt nok, selv om det var forskjellige borgerlige aviser. "