Utnevnelsen av Franz von Papen som kansler (1932)

I sin memoar, skrevet i 1952, minner Franz von Papen om utnevnelsen til tysk kansler i midten av 1932:

“26. mai 1932 mottok jeg en telefonsamtale fra general von Schleicher som ba meg om å komme til Berlin om en argent sak ... Han fortalte meg at det var presidentens ønske om å danne et kabinett med eksperter, uavhengig av de politiske partiene.

Bruning hadde insistert, sa Schleicher. at han aldri ville sitte ved samme bord som nasjonalsosialistene ... Hindenburg ble også forstyrret over måten Brunings nødhjelpsfinansier hadde satt på livsnivået til de som var avhengige av pensjon og investeringsinntekt.

Schleicher etterlot meg ingen tvil om at han opptrådte som talsmann for hæren, den eneste stabile organisasjonen i staten, bevart intakt og fri for partipolitisk strid av von Seeckt og hans etterfølgere ... ”Jeg har allerede foreslått navnet ditt til den gamle herren ”, Sa Schleicher,“ og han er mest insisterende på at du godtar stillingen. ”

Schleicher sa: “Jeg har allerede hatt et ord med Hitler. Jeg fortalte ham at vi ville oppheve forbudet mot brune skjorter, forutsatt at de oppførte seg og oppløste riksdagen. Han forsikret meg om at til gjengjeld ville nazistene gi kabinettet sin stilltiende støtte. ”