Abdikasjonen av Kaiser (1918)

Det offisielle instrumentet for abdikasjon av Kaiser, Wilhelm II, signert november 1918:

Jeg avgir med dette for enhver tid krav om Preussenes trone og den tyske keisertronen som er koblet dertil. Samtidig løslater jeg alle embetsmenn fra det tyske riket og Preussen, samt alle offiserer, ikke-kommisjonerte offiserer og menn fra marinen og den prøyssiske hæren, samt troppene fra de fødererte statene i Tyskland, fra troskapens ed som de tilbød meg som sin keiser, konge og sjefsjef. Jeg forventer av dem at de frem til gjenopprettelsen av orden i det tyske riket skal yte bistand til de som er i makt i Tyskland, med å beskytte det tyske folket mot de truende farene ved anarki, hungersnød og utenlandsk styre.

Proklamert under vår egen hånd
Amerongen, Nederland, 28. November 1918