En britisk diplomat rapporterer om anglo-tyske spenninger (1914)

I januar 1914 rapporterte Vincent Corbett, en britisk diplomat stasjonert i Bayern, om staten anglo-tyske spenninger:

München
Januar 13th 1914

Riksskanslerens energisk formulerte fordømmelse av den "organiserte galskapen" i moderne bevæpning har vekket intens interesse for Tyskland. Hvert papir har rapportert om hans ord, og også kommentarene fra den britiske pressen.

Statsministrene i Bayern og Würtemberg har snakket med meg om emnet, og begge spurte om Lloyd Georges ord antydet en splittelse i kabinettet. Jeg svarte i begge tilfeller at England var landet for frie diskusjoner, at kabinettet var stort, og at det uten tvil måtte oppstå meningsforskjeller mellom ministre med ulike funksjoner... Vi hadde, minnet jeg deres eksellenser, de siste ti årene vært for å stoppe marineutgifter, og Mr. Churchill hadde til og med kommet med konkrete forslag i den forstand...

I en tid da statsmennene i England og Tyskland har gjort så mye for å få til en mer vennlig følelse mellom de to landene, når ikke bare den tyske skattebetaleren, men de forskjellige føderale regjeringene begynner å føle klype av økt beskatning; når Zabern-hendelsen dessuten har ført de militære og sivile, eller med andre ord de aristokratiske og demokratiske elementene i imperiet i skarp konflikt ... ville det være dypt angret hvis talene til politikere eller aviskonflikter i Storbritannia skulle føre tyskerne til å tro at den britiske regjeringen vaklet i sin vilje til å opprettholde til enhver pris bevæpning som var tilstrekkelig for å garantere sikkerheten til våre eiendeler og vår handel.

Som jeg allerede har hatt æren av å rapportere, eksisterer eller har det ikke eksistert noen spesifikt fiendtlig følelse til Storbritannia i Sør-Tyskland... Overbevisningen har blitt brakt hjem til både de velstående klassene, som er våre handelsrivaler, og til finansministrene i de forskjellige stater at det må settes en viss grense for marine- og militærutgifter. Dette synet deles ikke av marine- og militærmenn ... klassen i dette landet, som jeg tror er i ferd med å avta, men som dessverre fortsatt er [veldig innflytelsesrik], som i det britiske imperiet ser en motstander av tysk utvikling som en væpnet kamp med er før eller siden uunngåelig.