USA erklærer krig mot Tyskland (1917)

På 6th 1917 april erklærer USA krig mot Tyskland via en resolusjon fra Kongressen:

Felles resolusjon som erklærer at det eksisterer en krigstilstand mellom den keiserlige tyske regjeringen og regjeringen og folket i USA og sørger for å straffeforfølge det samme:

Mens den tyske keiserlige regjeringen har begått gjentatte krigshandlinger mot regjeringen og folket i De forente stater, ble det derfor besluttet av senatet og representanthuset for De forente stater i Kongressen samlet, at staten krig mellom USA og den tyske keiserlige regjeringen, som dermed er blitt presset på USA, erklæres herved formelt ... og at presidenten herved bemyndiges og ledes til å ansette hele marine- og militærstyrken i USA og ressursene til regjeringen for å føre krig mot den tyske keiserlige regjeringen, og for å bringe konflikten til en vellykket avslutning, blir alle landets ressurser lovet av USAs Kongress.

signert,

Champ Clark (Representantenes hus)
Thomas Marshall (USAs visepresident)
Woodrow Wilson (USAs president)