Zimmerman-telegrammet (1917)

Zimmerman-telegrammet var en kodet kommunikasjon, sendt fra den tyske utenriksministeren til regjeringen i Mexico i januar 1917:

Vi har til hensikt å starte ubegrenset ubåtkrigføring 1. februar. Vi vil bestrebe oss på tross av dette for å holde De forente stater nøytrale. Hvis dette ikke lykkes, lager vi Mexico et forslag til allianse på følgende grunnlag: Lag krig sammen, inngå fred sammen, generøs økonomisk støtte og en forståelse fra vår side om at Mexico skal gjenerobre det tapte territoriet i Texas, New Mexico. og Arizona. Oppgjøret i detalj er overlatt til deg. Du vil informere presidenten [i Mexico] om det ovennevnte mest hemmelig så snart krigsutbruddet med USA er sikkert, og legge til forslaget om at han på eget initiativ skal invitere Japan til umiddelbar tilslutning og kl. samtidig megle mellom Japan og oss selv. Vær oppmerksom på presidentens oppmerksomhet på det faktum at den hensynsløse ansettelsen av våre ubåter nå gir muligheten til å tvinge England om noen måneder til å inngå fred.

signert,

Zimmermann (utenriksminister)