Groener på å forby SA (1932)

I 1932 ba Reichs innenriksminister Wilhelm Groener om forbud mot SA ( Sturmabteilung, NSDAPs paramilitære vinge med brun skjorte). I denne kilden gir han sine synspunkter på hvorfor SA må forbys og nazistene må holdes fra regjeringen:

”Mandag eller tirsdag kommer statsrådene til statene til et møte om SA. Jeg er ikke i tvil om at vi vil mestre det - på den ene eller andre måten. Jeg tror vi allerede har tegnet de giftige fangene. Man kan gjøre god taktisk bruk av de endeløse lovlighetserklæringene fra SA-lederne, som de har overlevert til meg i tykke volumer. SA undergraver dermed sin troverdighet.

Men det er fortsatt vanskelige uker med politisk manøvrering til de forskjellige Landtag-valgene er over. Da må man begynne å jobbe for å gjøre nazistene akseptable som deltakere i en regjering fordi bevegelsen, som absolutt vil vokse, ikke lenger kan undertrykkes med makt. Naturligvis må ikke nazistene få lov til å danne en egen regjering hvor som helst, enn si i Riket. Men i statene vil det måtte gjøres et forsøk her og der for å utnytte dem i en koalisjon og å kurere dem av deres utopier ved konstruktivt regjeringsarbeid.

Jeg kan ikke se noen bedre måte, for ideen om å prøve å ødelegge partiet gjennom en anti-nazistisk lov på linje med den gamle antisosialistiske loven, vil jeg betrakte som en veldig uheldig oppgave. Med SA er det selvfølgelig annerledes. De må elimineres i alle fall, og ideelt sett også den såkalte Iron Front. "