Sosialister appellerer til folket i Schleswig-Holstein (nov 1918)

Den 7. november, med Tysklands nederlag nært forestående, gjorde et sovjetisk (sosialistisk arbeiderråd) i Kiel denne appellen til folket i Schleswig-Holstein:

“Politisk makt er i våre hender. En midlertidig provinsregjering blir opprettet; det vil etablere en ny ordre i samarbeid med eksisterende myndigheter. Målet vårt er en fri, sosialt tenkende folkerepublikk.

I de områdene i provinsen der arbeider- og soldateråd ennå ikke eksisterer, ber vi befolkningen på landsbygda og i byene om å følge vårt eksempel og stå samlet bak det nye folkeregjeringen og støtte den i sitt arbeid på vegne av det felles beste. . Til å begynne med vil vår hovedoppgave være å sikre freden og helbrede skaden skapt av krigen. Spørsmål som strekker seg utenfor jurisdiksjonen til provinsadministrasjonen forblir selvfølgelig under myndighet av stats- og rikets lovgivning. Vi er villige til å samarbeide med hele byråkratiet, i alle dets tidligere former, så lenge det støtter det nye kurset.

Vi er bestemt på å møte enhver motstand med alle muligheter for offentlig makt til vår disposisjon.

Folk i Schleswig-Holstein! En gammel demokratisk drøm om frihet og enhet, som mange av de beste av dere kjempet og led for, blir nå virkelighet på et nytt og høyere plan! ”

Arbeider- og soldateråd, Kiel.