Langfredagsavtalen: fangen løslatelse (1998)

Denne delen av Langfredagsavtalen fra april 1998 muliggjør løslatelse av fanger som er fengslet for planlagte lovbrudd under problemene i Nord-Irland:

"1. Begge regjeringer vil innføre mekanismer for å sørge for en
akselerert program for løslatelse av fanger, inkludert overført
fanger, dømt for planlagte lovbrudd i Nord-Irland eller, i
saken om de dømte utenfor Nord-Irland, lignende lovbrudd
(referert til heretter som kvalifiserte fanger). Eventuelle slike ordninger vil
beskytte rettighetene til individuelle fanger under nasjonale og internasjonale
lov.

2. Fanger tilknyttet organisasjoner som ikke har etablert eller er
ikke å opprettholde en fullstendig og utvetydig våpenhvile vil ikke være til nytte
fra ordningene. Situasjonen i denne forbindelse vil bli holdt under
gjennomgang.

3. Begge regjeringer vil fullføre en gjennomgangsprosess innen en bestemt tid
ramme og angi potensielle løslatelsesdatoer for alle kvalifiserte fanger. De
gjennomgangsprosessen vil gi forutsetning av utgivelsesdatoene for
kvalifiserte fanger samtidig som det tas hensyn til alvoret
av lovbruddene som personen ble dømt for og behovet for å beskytte
samfunnet. I tillegg vil intensjonen være at hvis
omstendighetene tillater det, kvalifiserte fanger som er igjen i varetekt
to år etter at ordningen startet, ble frigitt kl
det punktet ...

4. Regjeringene vil søke å vedta passende lovgivning å gi
virkningen av disse ordningene innen utgangen av juni 1998.

5. Regjeringene fortsetter å erkjenne viktigheten av tiltak for å lette reintegrering av fanger i samfunnet ved å yte støtte både før og etter løslatelse, inkludert bistand rettet mot utnyttelse av sysselsettingsmuligheter, omskolering og / eller omskolering og videre utdanning."