Statsminister O'Neill om marsjer og vold (1969)

Den 5. januar 1969 sendte Nord-Irlands statsminister, Terence O'Neill, en uttalelse om Folkets demokratimarsj og den påfølgende volden i Burntollet og Derry:

”Jeg vil at Ulster-folket skal forstå begrepene som har funnet sted siden 1. januar i klare ord. Marsjen til Londonderry planlagt av Folkets demokrati var fra begynnelsen en dumdristig og uansvarlig oppgave. I beste fall var de som planla det uforsiktig med effektene det ville ha; i verste fall omfavnet de med entusiasme utsiktene til ugunstig publisitet som forårsaket ytterligere skade på interessene til Nord-Irland som helhet ...

Ulster har tydeligvis fått nok. Vi er alle syke av marsjere og motmarsjere. Med mindre disse stridende minoritetene raskt kommer til rette igjen, må vi vurdere en ytterligere forsterkning av det vanlige politiet ved større bruk av Special Constabulary for normale politioppgaver ...

Jeg tror vi også må ha et øyeblikkelig blikk på selve loven om offentlig orden for å se om vi burde be parlamentet om ytterligere fullmakter for å kontrollere de elementene som søker å holde hele samfunnet til løsepenger.

Nok er nok. Vi har hørt tilstrekkelig for nå om sivile rettigheter, la oss høre litt om samfunnsansvar. For det er et kort skritt fra kasting av belegningsstein til legging av gravsteiner - og jeg kan for noen ikke tenke på noen årsak i Ulster i dag, som vil bli fremmet ved at en eneste Ulsterman dør. ”