Patts rapport om politiarbeid i Nord-Irland (1999)

Den uavhengige kommisjonen for politiarbeid i Nord-Irland ble opprettet av God fredagsavtale og ledet av Chris Patten, en britisk politiker og tidligere guvernør i Hong Kong. Patts rapport, som ble avlevert i september 1999, kom med 175 anbefalinger om fremtidig politiarbeid i Nord-Irland. Disse anbefalingene inkluderte:

"1. Det bør være et omfattende handlingsprogram for å fokusere politiet i Nord-Irland på en menneskerettighetsbasert tilnærming.

2. Det bør være en ny ed, avlagt individuelt av alle nye og eksisterende politibetjenter, som uttrykker en eksplisitt forpliktelse til å opprettholde menneskerettighetene ...

4. Alle politibetjenter og politisivile bør opplæres (og oppdateres etter behov) i de grunnleggende prinsippene og standardene for menneskerettighetene og de praktiske implikasjonene for politiet. Menneskerettighetsdimensjonen bør integreres i hver modul for politietrening ...

8. Det bør opprettes et helt nytt politimyndighet som skal erstatte nåværende politimyndighet ...

16. Politistyret bør ha 19 medlemmer, hvorav 10 skal være forsamlingsmedlemmer hentet fra partiene som består av den nye Nord-Irlands ledelse, valgt i d'Hondt-systemet, som ikke samtidig skal ha ministerkontor i administrerende direktør. ...

17. De ni uavhengige medlemmene av styret bør velges fra en rekke forskjellige felt - inkludert næringsliv, fagforeninger, frivillige organisasjoner, lokalsamfunn og advokatyrket - med sikte på å finne en gruppe individer som er representativ for samfunnet som en hel…

44. Politiarbeid med samfunnet bør være kjernefunksjonen til polititjenesten og kjernefunksjonen til enhver politistasjon ...

46. ​​Medlemmer av politieteamet bør tjene minst tre og helst fem år i samme nabolag. De bør ha navnene deres tydelig på uniformene, og uniformene deres skal også ha navnet på lokaliteten de er ansvarlige for ...

52. Politistasjoner som bygges fra nå av, bør så langt som mulig ha utseendet til vanlige bygninger; de skal ha lave omkretsvegger og være godt synlige fra gaten; men de bør ha sikkerhetsfunksjoner, som kan aktiveres eller forsterkes etter behov ...

55. Politibiler bør fortsatt erstattes som patruljebiler i stedet for pansrede Landrovers, og bruken av pansrede Landrovers bør begrenses til truende situasjoner ...

58. Hærens rolle bør fortsette å bli redusert, så raskt som sikkerhetssituasjonen tillater det, slik at politiet kan patruljere alle deler av Nord-Irland uten militær støtte ...

112. Det bør gjøres alt for å sikre at personalets sammensetning ... i stor grad skal gjenspeile befolkningen i Nord-Irland som helhet, spesielt når det gjelder politisk eller religiøs tradisjon og kjønn.

113. Alle samfunnsledere, inkludert politiske partiledere og lokale rådmenn, biskoper og prester, skolelærere og idrettsmyndigheter, bør ta skritt for å fjerne all motløshet for medlemmer av deres lokalsamfunn som søker om å bli med i politiet ...

114. Den gæliske atletiske foreningen bør oppheve regel 21, som forbyr politimedlemmer i Nord-Irland å være medlemmer av foreningen ...

115. Det skal etableres kontakt mellom alle skoler og universiteter og polititjenesten i Nord-Irland umiddelbart, og arbeidserfaringsvedlegg og fortrolighetsdager bør organiseres med aktiv støtte og oppmuntring fra lokalledere og lærere ...

118. Rekrutteringsbyrået bør annonsere fantasifullt og vedvarende, spesielt på steder som sannsynligvis når grupper som er underrepresentert i politiet ...

150. Mens Royal Ulster Constabulary ikke bør oppløses, bør den fremover hete Northern Ireland Police Service.

151. Nord-Irlands polititjeneste bør vedta et nytt merke og symboler som er helt fri for enhver tilknytning med verken de britiske eller irske statene.

152. Unionsflagget skal ikke lenger flagges fra politibyggene ... ”