Historiker: Arthur Schlesinger


arthur schlesingerNavn: Arthur Schlesinger, Snr.

Levde: 1888-1965

Nasjonalitet: Amerikansk

Profession (s): Historiker, akademisk

bøker: Colonial Merchants og den amerikanske revolusjonen (1918) The Rise of the City (1933) Forspill til uavhengighet: Aviskrigen mot Storbritannia 1764-1776 (1958) Birth of a Nation: A Portrait of the American People on the Eve of Independence (1968).

perspektiv: Progressiv


Arthur Schlesinger var en Harvard-akademiker og fremtredende historiker fra det tidlige 20. århundre. Sønnen til tysk-jødiske immigranter, Schlesinger ble født i Ohio og utdannet ved Ohio State University, uteksaminert i 1910. Han foreleste i både Ohio og Iowa, og fullførte deretter sin doktorgrad ved Columbia University i New York City i 1918. I 1924 begynte Schlesinger Harvard som professor i historie; han ville bli der i tre tiår. Han var også gjesteforeleser ved universiteter i London, Edinburgh og Leyden og president i American Historical Association. Hans sønn Arthur Schlesinger Junior ble en anerkjent historiker, vant en Pulitzer-pris og fungerte som rådgiver for USAs president John F. Kennedy. Etter Schlesingers død i oktober 1965 ble han hyllet som en banebrytende historiker, en pedagogisk reformator og en forkjemper for liberale og humanistiske verdier.

Perspektivmessig har Arthur Schlesinger Snr. var hovedsakelig en progressiv historiker som var interessert i hvordan økonomisk utvikling påvirket livene til mennesker og lokalsamfunn. Hans bok fra 1918 Colonial Merchants og den amerikanske revolusjonen kartla en lignende kurs som arbeidet til Charles Beard. De koloniale kjøpmennene i amerikanske havnebyer, hevder Schlesinger, ble ikke drevet av politikk, men av egeninteresse og jakten på profitt. Før den franske og indiske krigen, hevder Schlesinger, blomstret koloniale kjøpmenn under "helbredende forsømmelse" ved å se bort fra eller omgå Storbritannias merkantile lovgivning. De tjente på keiserlig handel ved å engasjere seg i smugling til og fra franske kolonier i Karibia. Storbritannias inngrep mot smugling og handel fra 1764 førte til at mange av disse kjøpmennene sluttet seg til politiske radikaler, en gruppe kjøpmennene tidligere hadde foraktet. Anti-britiske tiltak som motstand mot Townshend-pliktene, ikke-importavtaler og Boston Tea Party, hevder Schlesinger, ble derfor drevet av egeninteressen til koloniale kjøpmenn, like mye som politisk idealisme eller en bekymring for rettigheter.

sitater

"Den mest særegne aktiviteten foretatt av kjøpmennene var dannelsen av ikke-samleie [ikke-import] avtaler."

“Mindre hensikt om politikk enn næringslivet, handlet ikke selgerne som klasse seg vanligvis med politiske spørsmål. Men da deres interesser ble truet, gikk de inn i politikken med et vim, og det kunne forventes at de skulle bære ting på sin egen måte. "

“Kjøpmennene var følsomme og formulerte med hensyn til deres interesser som medlemmer av det britiske imperiet. De var alltid på vakt for å oppnå best mulig vilkår fra hjemmestyret. ”

"At smuglingen med de fremmede øyene var omfattende og viktig, bevisene er rikelig og ubestridte."

“Kolonismuglere følte den første virkningen av en motstridende imperialistisk interesse under den siste interkolonialkrigen [den franske og indiske krigen] da de gir seg franske krigsførere i Amerika matvarer der de [franskmennene] var i stand til å forlenge krigen."

“Kjøpmennene i de store nordlige havnene ble forskrekket over pøbeloverskuddene og ødeleggelse av eiendom som deres agitasjon hadde forårsaket ... Utviklingen i årene 1767-1770, oppfostret av merkantile interesser i stor grad, førte kjøpmennene til en seriøs realisering av voksende kraft av de uansvarlige elementene og hendelsenes driv mot lovløshet. ”

"Det katastrofale utfallet av denne unaturlige alliansen [mellom kolonihandlere og politiske radikaler] overbeviste kjøpmennene som en klasse om at deres fremtidige velferd hviler på opprettholdelse av britisk autoritet."Med unntak av materiale under Sitater, er innholdet på denne siden © Alpha History 2015.
Innhold opprettet av Alpha History kan ikke kopieres, publiseres eller distribueres på nytt uten vår uttrykkelige tillatelse. For mer informasjon, vennligst se vår Vilkår for bruk.