Den amerikanske revolusjonen hvem er hvem

Denne amerikanske revolusjonen som inneholder biografiske sammendrag av betydningsfulle individer, politiske og militære ledere og revolusjonære i midten til slutten av 1700-tallet. Disse biografiene er skrevet av forfattere av Alpha History. Hvis du vil foreslå materiale for denne delen, vennligst kontakt Alpha History.

Britiske politikere, befal og lojalister

Benedict Arnold
Francis Bernard
Lord Cornwallis
Thomas Gage
George III
George Grenville
Thomas Hutchinson
Banastre Tarleton

Amerikanske revolusjonære

John Adams
Samuel Adams
Richard Bland
John Dickinson
Benjamin Franklin
Nathan Hale
Alexander Hamilton
John Hancock
Patrick Henry
Thomas Jefferson
John Paul Jones
Richard Henry Lee
James Madison
Francis Marion
Joseph Plumb Martin
Robert Morris
James Otis
Thomas Paine
Paul Revere
Benjamin Rush
Joseph Warren
George Washington

utlendinger

Thaddeus Kosciuszko
Marquis de Lafayette
Casimir Pulaski
Grev Rochambeau
Baron von Steuben

samtidige

Abigail Adams
Isaac Barré
Edmund Burke
William Pitt
Pontiac
Mercy Otis Warren
John Wilkes


Innholdet på disse sidene er © Alpha History 2018-23. Innhold opprettet av Alpha History kan ikke kopieres, publiseres på nytt eller omdistribueres uten vår uttrykkelige tillatelse. For mer informasjon vennligst se vår Vilkår for bruk.