Lenins instruksjoner for en propaganda-pamflett (1918)

I desember 1918 utstedte Lenin følgende instruksjoner for en 'lesebok' (i virkeligheten en propagandahefte) for distribusjon til russiske arbeidere og bønder:

“Oppgave: en lesebok for arbeidere og bønder som skal settes sammen innen fjorten dager. Boken består av separate, komplette, uavhengige brosjyrer på to til fire trykte sider. Formulering må være veldig populær, designet for den uvitende bonden. Antall brosjyrer fra 50 til 200 ...

Temaer: organisering av sovjetmakt, dens innenriks- og utenrikspolitikk. For eksempel: Hva er sovjetmakt? Hvordan drive landet. Loven om land. De økonomiske rådene. Nasjonalisering av fabrikkene. Arbeidsdisiplin. Imperialisme. Den imperialistiske krigen. Hemmelige traktater. Hvordan vi tilbød fred. Det vi kjemper for nå. Hva er kommunisme? Separasjon av kirken fra staten. Og så videre.

Gode ​​gamle tekster kan og bør brukes, og gamle artikler omskrives.

Leseboken skal gi materiale for offentlig lesing og hjemmelesing, for omtrykk av separate tekster og for oversettelse (med små tillegg) til andre språk. ”