Arthur Young om offentlige synspunkter om parlamentene (1792)

Skriver i sin 1792-bok Reiser i Frankrike, engelskmannen Arthur Young beskriver meninger fra vanlige franske statsborgere om parlements:

”Jeg har i samtale med mange veldig fornuftige menn i forskjellige deler av riket møtt noe av [en holdning av] innhold med deres regjering, i alle henseender [bortsett fra] oppførsel av parlamenter, som var urolig og fryktelig. På nesten hver sak som kom foran dem, ble interessene åpent [til fordel for] dommerne; og ve med mannen som, med en grunn til å støtte, ikke hadde noen mulighet til å forligne gunst [med dommerne], verken ved en vakker kone eller ved andre metoder ...

Det var også en omstendighet i konstitusjonen av disse parlementene, lite kjent i England, og som under en slik regjering som den i Frankrike, må betraktes som veldig enestående [spesiell]. De hadde makten og var i konstant praksis med å utstede dekreter, uten kronens samtykke, og som hadde kraften av lover gjennom hele deres jurisdiksjon; og av alle andre lover var disse helt sikkert de beste som ble fulgt; for alle overtredelser [av disse lovene] ble ført for suverene domstoler, sammensatt av de samme personene som hadde vedtatt disse lovene ... et forferdelig tyrannisystem [der] de var sikre på å bli straffet med siste strenghet. ”