Madame de Stael minner om bortfall av Necker (1789)

Plyndringen av Necker av kongen 11. juli 1789 minnes om av hans datter, den kjente forfatteren Madame de Stael:

“Monsieur Necker, min far, fortsatte å besøke kongen hver dag, men han ble aldri fortalt noe av betydning. Denne stillheten mot kongens viktigste minister var veldig urovekkende, på en tid da utenlandske tropper ble sett ankomme fra alle deler og var stasjonert rundt Paris og Versailles. Hver kveld fortalte faren oss i fortrolighet at han forventet å bli arrestert dagen etter; men at faren som kongen ble utsatt for var så stor at han gjorde det til en regel å virke bekymret.

Klokka tre på ettermiddagen den 11. juli mottok Monsieur Necker et brev fra kongen. Den beordret ham til å forlate Paris og Frankrike selv, og la bare til at han skulle skjule sin avgang for alle. Baron de Breteuils oppfatning hadde vært at Necker burde bli arrestert, ettersom hans avskjedigelse sikkert ville føre til opprør. 'Jeg garanterer,' sa kongen, 'at han vil overholde det skjønn jeg vil kreve av ham.' Monsieur Necker ble rørt av tilliten dette viste, selv om den fulgte med en ordre som sendte ham i eksil.

To dager etter hans avgang, da hans fall fra makten ble kjent, ble alle teatrene stengt som for en offentlig katastrofe. Hele Paris tok våpen. ”