Nasjonalforsamlingen reagerer på flyturen til Varennes (1791)

I slutten av juni 1791 svarte nasjonalforsamlingen på flyet til Varennes ved å utstede følgende sett med instruksjoner angående kongen og hans utøvende makt:

"1. Så snart kongen har ankommet Tuileries-palasset, skal han få en foreløpig vakt som, etter ordre fra den generelle som befaler den parisiske nasjonalgarden, skal overvåke hans sikkerhet og være ansvarlig for sin person ...

3. Alle som fulgte den kongelige familien skal settes i varetekt og avhøres; erklæringen fra kongen og dronningen skal høres uten forsinkelse, slik at nasjonalforsamlingen da kan ta de avgjørelser som anses som nødvendige ...

5. Inntil annet er bestemt, skal dekretet gitt den 21. denne måneden, som pålegger justisministeren å plassere statsstemplet på nasjonalforsamlingens dekret uten behov for sanksjon for aksept av kongen, skal fortsette å bli utført i hele sin bestemmelser.

Ministrene, direktøren for det offentlige statskassen (inntil kommisjonærene for det nasjonale finansministeriet tiltrer) og kommisjonæren for kongen for den spesielle banken har også fullmakt til å fortsette ... funksjonene til den utøvende makten. ”