En ny Reichswehr-ed (1934)

I august 1934 vedtok den nazistiske regjeringen en lov som gjennomførte en ny Reichswehr ed:

Artikkel én

Sivile tjenestemenn og soldater fra væpnede styrker må avlegge en ed av tjeneste når de går inn i tjenesten.

Artikkel to

1. Tjenestedelen til sivile embetsmenn vil være:

“Jeg sverger: Jeg skal være lojal og lydig mot Adolf Hitler, Führer fra det tyske riket og folk; respekter lovene; og utfør mine offisielle plikter samvittighetsfullt, så hjelp meg Gud. ”

2 Tjenestedelen til soldatene fra Forsvaret vil være:

“Jeg sverger ved Gud denne hellige eden, at jeg vil gi ubetinget lydighet til Adolf Hitler, Fuhrer av det tyske riket og folk, øverstkommanderende for de væpnede styrkene, og vil være klar som en modig soldat til å risikere livet mitt når som helst for denne ed. ”

Berlin, august 20. 1934
Fuhrer og rikskansler Adolf Hitler
Reichs innenriksminister Frick
Reichs forsvarsminister von Blomberg