Lov om Hitlerungdommen

I desember 1936 den Riksdagen vedtatt denne lovgivningen, loven om Hitlerungdommen:

“Den tyske nasjonens fremtid er avhengig av ungdommen, og tysk ungdom må være forberedt på sine fremtidige plikter. Derfor har Reichs regjering utarbeidet følgende lov som blir offentliggjort her:

Seksjon 1
Hele den tyske ungdommen i Riket er organisert i Hitlerungdommen.

Seksjon To
Den tyske ungdommen skal, foruten å være oppdrettet i familien og skolen, utdannes fysisk, intellektuelt og moralsk i ånden av nasjonalsosialismen til å tjene folket og samfunnet gjennom Hitlerungdommen.

Seksjon tre
Oppgaven med å utdanne den tyske ungdommen gjennom Hitlerungdommen blir overlatt til rikets leder for tysk ungdom i NSDAP. Han er ungdomsleder for det tyske riket. Hans embedsstilling er stillingen til et høyere myndighetsorgan med sitt sete i Berlin, og er direkte ansvarlig overfor Fuhrer og Rikskansleren.

Seksjon fire
Alle forskrifter som er nødvendige for gjennomføring og fullføring av denne loven, vil bli gitt av Fuhrer. ”