Antoine de Lavoisier

antoine lavoisierAntoine Lavoisier (1743-1794) var på revolusjonstidspunktet Frankrikes ledende vitenskapelige sinn. Lavoisier ble født i Paris og ble utdannet advokat og ledet en tid et av Frankrikes største «skatteoppdrett»-selskaper. Men familiens rikdom tillot Lavoisier å kvitte seg med disse forpliktelsene og forfølge sin interesse for vitenskapelig forskning, spesielt innen kjemi. Blant Lavoisiers mange funn var at hydrogen og oksygen var separate grunnstoffer. Han bidro også til nasjonens hær ved å utvikle nye og forbedrede typer krutt og anbefale militær bruk av ballonger. På slutten av 1780-tallet ble Lavoisier beskrevet som 'den franske Benjamin Franklin', et vitnesbyrd om hans prestasjoner og hensynet han ble holdt av andre forskere. Lavoisier var stort sett apolitisk og viste liten interesse for hendelsene under revolusjonen - men han hadde tjent på Ancien Régime som en fremtredende fermier-généraux ('skattebonde'), som vakte mistanke blant radikale. På begynnelsen av 1790-tallet ble Lavoisier skilt ut for rykter og personangrep, hovedsakelig av Jean-Paul Marat. Til tross for at han stort sett var motvillig til politiske spørsmål, ble Lavoisier arrestert, prøvd og henrettet under Terrorvelde.


Informasjon og ressurser på denne siden er © Alpha History 2018. Innhold på denne siden kan ikke kopieres, publiseres eller distribueres på nytt uten uttrykkelig tillatelse fra Alpha History. For mer informasjon, vennligst se vår Vilkår for bruk.