En britisk brosjyre som oppfordrer til selvrasjonering (1916)

Det var ingen krigføring i krigstid i England før tidlig 1918. Før dette ble sivile oppfordret til å bevare vitale materialer, som antydet i denne brosjyren for den nasjonale krigssparekomiteen:

HVER HUSHOLDT MÅ HJELP TIL Å VINNE KRIGET

Lord Kitchener sa: ”Enten må sivilbefolkningen mangle mange ting som den er vant til i fredstider, eller så må våre hærer mangle ammunisjon og andre ting som er uunnværlige for dem.

Hvilken skal det være? Økonomi i husholdningen eller mangel i marinen og hæren?

Hvis sjømenn og soldater skal ha alt de trenger, og krigen skal føres til en seirende slutt, må hvert medlem av hvert husholdning klare seg uten bekvemmeligheter, luksus og alt annet som ikke er viktig for helse og effektivitet.

HOW TO SAVE

SPAR KULL. Kull er ønsket for marinen, for hæren og for våre allierte

SPAR LYS. Kull brukes til å lage lys og å kaste bort lys er å kaste bort kull, og dermed for å gjøre ting vanskeligere for oss selv og alle som er avhengige av oss.

Økonomi i kjøtt
Økonomi i brød
Økonomi i te
Økonomi i alkohol- og mineralvann
Økonomi i sukker
Økonomi i smør
Økonomi i fett (smult, såpe, stearinlys, etc.)
Økonomi i Soda
Økonomi i alt.

Husk: HVER LITE HJELPER.

Å sløse med ingenting, for å spare alt, og å låne landet alt du kan er den sanneste patriotismen. Alt husstanden sparer HJELPER VÅRE SILORER OG SOLDERE.