Første verdenskrig-sitater

De følgende sidene inneholder en samling sitater fra første verdenskrig, samlet av Alpha History-forfattere. De inneholder uttalelser fra samtidige skikkelser, politiske ledere, militære befal, servicepersonell, kampanjer mot krig og historikere fra første verdenskrig. Vi vil oppdatere disse sidene med nye sitater fra tid til annen. Hvis du vil foreslå et tilbud, vær så snill kontakt oss.

Veien til krig

Utviklingen av krigen

Motstand mot krigen

Livene til soldater

Kommando, strategi og krigføring

Total krig

Krigens slutt

De menneskelige kostnadene ved krig

Etterkrigsavtaler


Informasjon og ressurser på denne siden er © Alpha History 2018-23. Innhold på denne siden kan ikke kopieres, publiseres på nytt eller redistribueres uten uttrykkelig tillatelse fra Alpha History. For mer informasjon vennligst se vår Vilkår for bruk.