London-traktaten (1839)

London-traktaten, undertegnet i 1839, ga internasjonal anerkjennelse for den nyopprettede staten Belgia. Det ble tolket av de allierte som en garanti for belgisk uavhengighet og nøytralitet (selv om Tyskland senere avviste dette):

En traktat mellom Storbritannia, Østerrike, Frankrike, Preussen og Russland på den ene siden og Belgia på den andre. Signert i London 19. april 1839 ...

Hennes Majestet Dronningen av Storbritannia, Storbritannia og Irland, Hans Majestet keiseren av Østerrike, Konge av Ungarn og Böhmen, Hans Majestet Kongen av franskmennene, Hans Majestet kongen av Preussen, og Hans Majestet keiseren av alle Russias, med tanke på, så vel som Hans Majestet kongen av belgierne ...

Artikkel 1. Det belgiske territoriet skal bestå av provinsene Sør-Brabant, Liège, Namur, Henegouwen, Vest-Flandern, Antwerpen og Limbourg ...

[Artikler 2-6 setter Belgias territorielle grenser, så vel som forholdet til nabolandene]

Artikkel 7. Belgia, innenfor de rammer som er spesifisert i artikkel 1, 2 og 7, skal danne en uavhengig og evig nøytral stat. Det er bundet til å observere slik nøytralitet overfor alle andre stater ...