Woodrow Wilson støtter League of Nations (1919)

President Woodrow Wilson holdt tale i Colorado i september 1919, og holdt en av sine siste taler til støtte for Nations of League:

Jeg har mer og mer oppfattet at menn har vært opptatt med å skape et absolutt feilaktig inntrykk av hva fredstraktaten og pakt om Folkeforbundet inneholder og betyr. Jeg finner dessuten at det er en organisert propaganda mot Folkeforbundet og mot traktaten ...

Derfor, for å fjerne tåken, for å fjerne inntrykkene, for å sjekke usannheter som har klynget seg rundt dette store emnet, vil jeg fortelle deg noen få enkle ting om traktaten og pakt.

Ikke tenk på denne fredsavtalen som bare et oppgjør med Tyskland. Det er det. Det er et veldig alvorlig oppgjør med Tyskland, men det er ikke noe i det hun ikke tjente. Faktisk tjente hun mer enn hun noen gang kan være i stand til å betale for, og straffen som blir gitt henne er ikke en større straff enn hun kan bære, og det er absolutt nødvendig for at ingen annen nasjon noensinne kan pløye noe mot menneskeheten. og sivilisasjonen.

Men traktaten er så mye mer enn det. Det er ikke bare et oppgjør med Tyskland: det er en omjustering av de store urettferdighetene som ligger til grunn for hele strukturen i det europeiske og asiatiske samfunnet. Dette er bare den første av flere traktater. De er alle konstruert etter samme plan. Den østerrikske traktaten følger de samme linjene. Traktaten med Ungarn følger de samme linjene. Traktaten med Bulgaria følger de samme linjene. Traktaten med Tyrkia vil, når den er formulert, følge de samme linjene.

Hva er disse linjene? De er basert på hensikten å se at enhver regjering som behandles i dette store oppgjøret blir lagt i folks hender - og tatt ut av hendene på coteries [aristokrater] og suverene som ikke hadde rett til å herske over folket. Det er en folkeavtale som gjennom en stor feiing av praktisk rettferdighet utfører frigjøring av mennesker som aldri kunne ha frigjort seg ...

Med mindre du får det forente, samordnede formålet og makten til de store regjeringene i verden bak dette oppgjøret, vil det falle ned som et korthus. Det er bare én kraft å legge bak menneskehetens frigjøring, og det er menneskehetens kraft. Det er makten til de forente moralske kreftene i verden, og i pakt om Folkeforbundet mobiliseres verdens moralske krefter ...

Og hva forener de seg for? De inngår et høytidelig løfte til hverandre om at de aldri vil bruke sin makt mot hverandre for aggresjon; at de aldri vil skade den naboens territoriale integritet; at de aldri vil forstyrre den politiske uavhengigheten til en nabo; at de vil overholde prinsippet om at store befolkninger har rett til å bestemme sin egen skjebne og at de ikke vil forstyrre den skjebnen; og at uansett hvilke forskjeller som oppstår mellom dem, vil de aldri ty til krig uten først å ha gjort en eller annen av to ting - enten underlagt kontroversen for voldgift…. eller overlevert den til behandling av rådet for Folkeforbundet ...

Med andre ord, de samtykker, uansett hva som skjer, å underkaste alle spørsmål om forskjell mellom dem for menneskehetens dom, og akkurat så sikkert som de gjør det, mine medborgere, krig vil være i den fjerne bakgrunnen, krig vil være presset ut av den forgrunnen av terror der den har holdt verden i generasjon etter generasjon, og menn vil vite at det vil være en rolig tid med bevisst råd ...

Du vil si: "Er ligaen en absolutt garanti mot krig?" Nei; Jeg vet ikke noe absolutt garanti mot feil i menneskelig dømmekraft eller vold fra menneskelige lidenskaper. Men jeg sier deg dette: Med en kjøleplass på ni måneder for menneskelig lidenskap, vil ikke mye av det holde seg varmt ...

Det er en ting det amerikanske folket alltid reiser seg til og strekker hånden til, og det er sannheten om rettferdighet og frihet og fred. Vi har akseptert den sannheten, og vi kommer til å bli ledet av den, og den kommer til å lede oss, og gjennom oss verden, ut i beite med stillhet og fred som verden aldri drømte om før.