Anne Robert Turgot

TurgotAnne Robert Turgot (1727-1781) var en adelsmann, økonom og statsråd, mest kjent for sine forsøk på økonomiske reformer på 1770-tallet. Som ung deltok Turgot på Sorbonne med tanke på å komme inn i presteskapet, men han forlot en kirkekarriere til fordel for økonomi. På 1760-tallet ble Turgot satt til ansvar for skatteinnkrevingen i Limoges, noe som utsatte ham både for korrupsjon og den urettferdige karakteren til landets skatteregime. I 1774 ble han utnevnt Louis XVIsin finansminister. I denne rollen forsøkte Turgot å tøyle offentlige utgifter, avfall og korrupsjon, for å unngå å øke skatter eller forplikte seg til ytterligere utenlandske lån. Han strammet også inn systemer for skatteinnkreving og foreslo at flere eksisterende skatter skulle erstattes med en enhetlig grunnskatt. I 1776 ble Turgots foreslåtte reformer enda mer radikale: han foreslo å avskaffe alle sinekurer og edle privilegier, mens han argumenterte mot fransk engasjement i Amerikanske revolusjonen. Hatt av Marie Antoinette og en streng med innflytelsesrike adelsmenn, presset en hviskingskampanje til slutt Turgot til fratredelse, og de fleste av hans ideer for reform falt ved veikanten.


Informasjon og ressurser på denne siden er © Alpha History 2018. Innhold på denne siden kan ikke kopieres, publiseres eller distribueres på nytt uten uttrykkelig tillatelse fra Alpha History. For mer informasjon, vennligst se vår Vilkår for bruk.